Jærlandskapet

Sola kommune er en del av jærlandskapet. Landskapet preges av flat mark, lange strender, åpen himmel og vakre variasjoner av lysspill.

Jærlandskapet

Som et maleri

Jærlandskapet er flatt og har en bred horisont. Strandsonen langs Jærkysten varierer fra lyse sandstrender med fin sand, til steinhauger som havet har kvernet til rullestein. Med vid horisont og et helt spesielt lys som blir filtrert og reflektert av havet, har mange kunstnere gjennom tidene latt seg friste til å lage jærmalerier. Landskapsmalerne Kitty Kielland og Nicolay Ulfsten er to av mange kunstnere som har latt seg inspirere av det karakteristiske jærlandskapet.

Under forrige istid, for omtrent 12 000 år siden, var landskapet på Jæren dekket av en svær is kappe. Denne tok med seg store mengder løsmasser som ble liggende igjen da isen smeltet. Steinmasser preger jærlandskapet som er kjent for sine lange steingjerder.

Les mer om kunst fra Jæren (opplevjaeren.no)

Jær landskapet. Foto: Flemming Stene
Foto av hvite sanddyner som er typiske på Jærstrendene.
Mange av strendene langs jærkysten preges av sanddyner. Foto: Flemming Stene
Foto av høy himmel med skyer. Havet og et hus langs jærkysten.
Reve havn. Foto: Flemming Stene
Dronefoto av stiene til Vigdelstranden.
Jærlandskapet. Foto; Elisabeth Tønnesen
Foto av vakker himmel og en tilrettelagt sti til Vigdelstranden.
Jærlandskapet. Foto; Elisabeth Tønnesen
Jærlandskapet har mange strender for bading og surfing. Foto: Elisabeth Stene

Se flere bilder

No items found.

Sola som utgangspunkt

Innhold som kan inspirere deg til å besøke en region med et hav av muligheter