Krigs- og forsvarsminner i Sola

Sola har et stort antall krigs- og forsvarsminner.

Krigs- og forsvarsminner i Sola

Over 300 anlegg fra krigen

Sola kommune gjennomførte i 2014 en omfattende registrering av fysiske krigs- og forsvarsminner i kommunen, hovedsakelig krigsminner fra andre verdenskrig. I alt 335 ulike anlegg ble kartlagt og registrert. Her vil vi nevne et knippe av disse minnene.

I etterkant av registreringen ble det gjennomført en vurdering i hvilke verdier disse krigsminne hadde i forhold til kunnskapsverdi, bruksverdi og opplevelsesverdi. Og i bruksverdi ligger blant annet også formidlingsverdi. Uten informasjon eller historiske fakta er krigsminnene aller mest bare grå betong.

Sola var av de aller første målene ved invasjonen 9. april 1940. Flyplassens strategiske plassering var så viktig at det å sikre kontrollen over denne ble helt avgjørende for okkupasjonsmakten.

Den norske forsvarsmakten hadde ikke bygget opp et stort forsvarsanlegg rundt flyplassen, men høsten 1939/ vinteren 1940 ble det bygget tre bunkere som skulle brukes i forsvaret av flyplassen. Men disse var ikke ferdige når invasjonen startet. Faktisk så sier historien at bunkerne var ferdige 8. april, men det ble ikke tid til å ta dem i bruk før angrepene kom på morgenen den 9. april

Norskbygde bunkere

Men de tre norskbygde bunkerne forteller en annen side av historien og er dermed verd et besøk, også for å se forskjellen på både byggestil og kvalitet. Bunkerne ligger på Tangen i Tananger, ved Ølberg strand hager og sør for Vigdel fort.

Tyskerne satt i gang en storstilt utbygging av ulike forsvarsanlegg i løpet av de neste fem årene. Mye var masseproduserte anlegg som det er mye av i hele området, og i landet ellers, men det er også en del krigsminner i Sola som er verd å ta turen innom i kraft av at de er sjeldne eller at de har en særskilt historie å fortelle.

Åsenbatteriet

Åsenbatteriet er verdt et besøk. Batteriet ble anlagt for å forsvare flyplassen på Sola, og senere også den som ble bygget på Forus. En viktig del av en luftvern artilleri kjede med anlegg på Ullandhaug og på Tjelta, hvor Åsen var kommandoplassen. Anlegget på Åsen hadde en styrke på omtrent 250 mann. Anlegget er av de mest komplette og best bevarte i landet. Mye av arbeidet med å bygge Åsenanlegget ble utført av sovjetiske krigsfanger. En krigsfangeleir var plassert i nærheten.

Russerhytten

Nede ved havnen på Ølberg ligger Russerhytten. Denne er en av svært få kjente og bevarte i sitt slag. I disse tolv kantede hyttene bodde 10-12 sovjetiske krigsfanger som arbeidet på krigsanleggene ved Ølberg. Russerhytta gir et bilde av historien til krigsfangene og hvordan de levde under krigen. Det er også noen andre anlegg som vil komme inn underkategoriene sjeldne eller unike, men disse ligger slik til at de enten ligger inne i militære områder, inne på flyplassen eller på private eiendommer, og er derfor ikke tilgjengelige.

Foto av den hvite Russerhytta med tolv kanter plassert på Ølberg havn.
Russerhytten på Ølberg havn. Foto: Sola kommune

Regestranden

Ved Regestranden ligger det et samlet miljø med ulike objekter. En oktagon-bunker som hører til byggeprogrammet fra før 1942, og mot vest på et lite høydedrag ligger det en kompakt samling med flere bygg, sannsynligvis fra 1944. Litt tilbaketrukket fra sjøen ligger en ammunisjons bunker tilknyttet flere stillinger ved sjøen med løpegraver og en tunnel. Kanonstillingene er forsøkt kamuflert og er godt integrert i terrenget. Ligger lett tilgjengelig fra parkeringsplassen ved stranden.

Foto av bunker på Solastranden.
Ammunisjonsbunker. Foto: Flemming Stene

Vigdel fort

Vigdel fort er et av omkring 300 fort av ulike størrelser som ble bygget langs norskekysten til forsvar mot en alliert invasjon. Etter krigen var fortet i aktiv bruk av det norske forsvaret helt frem til 2007. Turen ut til Vigdel er en fin historisk opplevelse, men også gir det flotte naturopplevelser.

Foto av Hellestøstranden tatt fra Vigdel fort.
Utsikt fra Vigdel fort mot Hellestøstranden. Foto: Sola kommune

Torpedoverkstedet

På Sola sjø ligger Torpedoverkstedet. Dette bygget ble laget under krigen som et verksted for torpedoene brukt av de tyske sjøflyene.  Bygget ble i 2014 kjøpt av Sola kommune og satt i stand som museumsbygg. Jærmuseet bruker bygget som utstillingslokale til «Fortellinger om andre verdenskrig» hvor krigen formidles gjennom et utvalg personer med lokalhistorisk tilhørighet.

Torpedoverkstedet (jærmuseet.no).

Flyhistorisk museum

Like ved Torpedoverkstedet finner du Flyhistorisk museum som også er verdt et besøk. Her får du et innblikk i luftfartens fantastiske utvikling.

Flyhistorisk museum (jaermuseet.no).

Foto av gammelt fly med påmalte tenner og øyne.
Flyhistorisk museum. Foto: Gry Isabel Sannes

Snødetoppen tunell anlegg

På toppen av Snøde ligger Snødetoppen tunell anlegg, et anlegg med flere rom inkludert to hvelvede haller kledd i teglstein. Anlegget ligger i et populært lekeområde og er lett tilgjengelig.

Bunnavigå

Langs med turstien i Brunnavigå ligger det en lett tilgjengelig kanonstilling og bunker. Her er det satt opp en kanon for å vise hvordan anlegget så ut.

Sola Strand Hotel

Er du heldig kan du kanskje bli invitert ned i RegelbauR622, mannskapsbunkeren bygget for 20 personer som ligger inne i kjelleren til Sola Strand Hotel. Denne er i meget god stand og har mange originale deler intakt. Hotellet bruker bunkeren i dag som vinkjeller og av og til små arrangementer.

Pansermur

Tyskerne bygget en Pansermur fra Sele til Gandsfjorden, en fysisk avstenging av hele Stavangerhalvøya. Det er flere rester av denne pansermuren som fortsatt er synlig i dag. I Sola er Pansermuren med en bunker av typen R676 synlig både på vest- og østsiden av FV510 sør for Dysjaland. Pansermuren kan forveksles med et steingjerde ved første øyekast, men er både bredere og høyere. Bunker typen er sjelden, to av de fire som er registrert i Rogaland finnes i delene av pansermuren på Tjelta.

Krigsminnene er mange i Sola, og de som er nevnt har kan være en god start. Underveis vil du garantert finne mange flere, noen godt synlige, andre bedre gjemt.

Tekst: Morten Hansen

Se flere bilder

No items found.

Sola som utgangspunkt

Innhold som kan inspirere deg til å besøke en region med et hav av muligheter