Flyhistorisk museum

Luftfart har en lang historie i Sola.

Flyhistorisk museum på Sola er en diamant for flyelskere og alle andre som er interessert i både fly og krigshistorie. Flyhistorisk museum ligger i den gamle sjøhavnen ved Stavanger lufthavn, Sola, i en hangard som opprinnelig ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig. Museet er et imponerende syn, med en stor samling av over 30 sivile og militære fly og helikopter.

I tilknytning til museet ligger finner du også Torpedoverkstedet. Her får du høre flere personlige historier fra andre verdenskrig. Museet har sesong fra mai til november. Flymuseet er en del av Jærmuseet som forvalter kulturminner i hele regionen.

Flyhistorisk museum Sola (jaermuseet.no).

Foto av eldre fly på museet.
No items found.

Flere muligheter