Steinkorsene på Tjora

På den gamle kirkegården på Tjora finner vi i dag to store steinkors.

På veien mellom Sola og Tananger ligger Tjora. Her har det trolig stått flere kirker gjennom århundrene. Den siste kirken på Tjora ble revet i 1842. Det var en stavkirke som det ikke finnes spor etter i dag.

I tidlig kristen tid 1000 –1100 årene, ble det reist fire store steinkors på Tjora. Disse kan ha markert gravplassen før det ble bygget kirker her. Før det ble bygget kirker, var korsene samlingspunkt for gudstjenester.

To av steinkorsene står igjen på Tjora i dag. Steinkorsene er blant de første fysiske sporene etter kristningen av Norge, og forteller oss at vi hadde kontakt med den keltiske kirken i Storbritannia i vikingtiden. Det finnes over 60 steinkors på Vestlandet. Keltiske steinkors fra kristningsperioden som disse på Tjora, finner du kun i Storbritannia og på Vestlandet i Norge.

Foto: Sola kommune

Les mer om sporene etter vikingetid i Sola (Sola historielag)

Finn steinkorsene på Tjora i kart (Google Maps)

Foto av steinkorsene på Tjora
No items found.

Flere muligheter